SCIENCE SHOW:  KDYŽ SE MOLEKULY ZVĚTŠÍ

SCIENCE SHOW: KDYŽ SE MOLEKULY ZVĚTŠÍ

Mnohé z nejdůležitějších molekul, s nimiž přijdeme do styku, jsou malé. Jako například kyslík, který má pouze 2 atomy nebo voda se 3 atomy. Známe také molekuly středně velké, jako je například glukóza, jež má atomů 24. Ale pak máme molekuly, a ty jsou opravdu, opravdu...
SCIENCE SHOW:  ZLATO A VODA

SCIENCE SHOW: ZLATO A VODA

Co mají společného zlato a voda? Který z těchto materiálů má vyšší cenu? Umíme vyrobit vodu? A zlato? Alchymisté a mudrci byli zlatem odpradávna fascinováni a snažili se jej vyrobit přeměnou z různých jiných prvků. Proslulý byl v tomto ohledu dvůr Rudolfa II., který...
SCIENCE SHOW:  CHEMIE LÁSKY

SCIENCE SHOW: CHEMIE LÁSKY

 Láska. Červenající se tváře, zrychlený tep srdce, potící se ruce – příznaky zamilovanosti. Co se vlastně děje v našich tělech? Měla by láska být jen doménou básníků, hudebníků a spisovatelů? Určitě ne. Tentokrát se jí bude zabývat Dr. Michael Londesborough, chemik a...
SCIENCE SHOW:  TAJEMSTVÍ ENERGIE

SCIENCE SHOW: TAJEMSTVÍ ENERGIE

Energie je hlavní ekonomickou hnací silou světa. Utrácíme obrovské sumy peněz za přírodní chemické látky zvané uhlovodíky, jejichž spalováním získáváme energii. Kromě pouhého spalování lze tyto chemické látky využít k výrobě cenných komodit, jako jsou farmaceutika,...
Science Show: Světlo a zvuk

Science Show: Světlo a zvuk

Svět okolo nás vnímáme především zrakem a sluchem. I když světlo a zvuk považujeme za samozřejmost, některé jejich vlastnosti jsou velmi překvapivé. Společným principem světla i zvuku je vlnění. Navzdory tomu se oba tyto jevy výrazně liší. Jak je možné, že světlo je...