Energie je hlavní ekonomickou hnací silou světa. Utrácíme obrovské sumy peněz za přírodní chemické látky zvané uhlovodíky, jejichž spalováním získáváme energii. Kromě pouhého spalování lze tyto chemické látky využít k výrobě cenných komodit, jako jsou farmaceutika, plasty, textilie, vlákna apod. Ale snad nejvýznamnější problematikou současnosti je chemický produkt spalování uhlovodíků jako paliva: oxid uhličitý, který se podílí na globálním oteplování a tím i na ohrožování životních podmínek na zemi. Můžeme s tím něco udělat? Zcela určitě!

Ale co je vlastně energie? Jaký je její původ? Jak se energie uvolňuje? A jak ji můžeme zkrotit pro naše vlastní potřeby? Musí výroba energie škodit životnímu prostředí? Jak budeme uchovávat energii potřebnou v budoucnosti? Jak můžeme diverzifikovat energetické zdroje? Pojďte na výbušnou a energeticky nabitou cestu s Michaelem, který vám pomůže najít odpovědi na mnohé otázky týkající se energie.