Borany – sloučeniny boru a vodíku – jsou úžasné chemikálie. Na Zemi se přirozeně nevyskytují, což znamená, že příroda nenašla způsob, jak je vytvořit (na rozdíl od uhlovodíků, které vytváří ve velkém). První borany vyrobil Alfred Stock až v roce 1912. Nechte se provést prvním stoletím jejich výzkumu plného špionáže, tajemného raketového paliva, polovodičů, mikroelektroniky a dokonce i nadějí pro nemocné s HIV/AIDS. Vzhledem k tomu, že borany jsou relativně mladé sloučeniny, skýtají obrovský vědecký potenciál.

Vydejte se na cestu plnou objevů, ve kterých Česká republika sehrála klíčovou roli. Kousek od Prahy bylo zřízeno utajené vědecké pracoviště, jež se stalo strategickým bodem studené války.

Velmi vzrušující novinkou je objev boranového laseru, za nímž osobně stojí náš přednášející a jeho mezinárodní vědecký tým. Svoji vědeckou show doprovodí zajímavými pokusy.