Co mají společného zlato a voda? Který z těchto materiálů má vyšší cenu? Umíme vyrobit vodu? A zlato?

Alchymisté a mudrci byli zlatem odpradávna fascinováni a snažili se jej vyrobit přeměnou z různých jiných prvků. Proslulý byl v tomto ohledu dvůr Rudolfa II., který alchymii podporoval a zval nejslavnější alchymisty doby. Jedním z nich byl Edward Kelley, jenž se snažil do přízně císaře vetřít svojí údajnou schopností proměnit jakýkoli kov na zlato. Je však pravděpodobné, že tento šarlatán byl agentem královny Alžběty.

Naproti tomu voda se zdá být zcela banální látkou. Ale je to jinak. Díky geometrii své molekuly má voda jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti. A i když je všude kolem nás, je velmi vzácná.

Nechejte se o tom přesvědčit během této zajímavé vědecké přednášky s poutavým exkurzem do minulosti.